Zdrowie

Badania prenatalne realizowane w nowoczesnej placówce medycznej na terenie Poznania

Bezpieczeństwo NIFTY, a więc testu nieinwazyjnego wykonywanego w Blumedica jest nie do podważenia. Użycie innowacyjnych technologii sprawia, że badanie jest bezpieczne dla matki i dla płodu. Nie ma niebezpieczeństwa poronienia oraz powstania infekcji wewnątrzmacicznych. Poza nieinwazyjnością do wykonywania testu motywują: najwyższa wykrywalność oraz wyjątkowo niski odsetek wyników fałszywie dodatnich. Detale na temat badania wskazane są na stronie https://www.blumedica.pl/test-prenatalny-nifty-poznan/ i opłaca się z nimi zaznajomić.

Wyjątkowo chętnie pacjentki placówki kierują się na takie badanie, zmotywowane przez lekarzy. Jeżeli test wykaże wynik negatywny, rodzice mogą zachować spokój. Jeżeli natomiast wynik wskazuje na podwyższone niebezpieczeństwo wystąpienia choroby genetycznej, jest podstawą do rozszerzenia diagnostyki o badania inwazyjne. Nic dziwnego, że test NIFTY jest znacznie chętniej robiony przez przyszłe matki. NIFTY to doskonały dowód na to, że rozwój badań prenatalnych jest duży. Badania prenatalne realizowane w nowoczesnej placówce medycznej Blumedica to testy rzetelne, przeznaczone dla przyszłych mam.

Decydować się na nie powinny szczególnie te kobiety, które są w grupach ryzyka pojawienia się wad płodu. Próbki testu są sprawdzane w nowoczesnym laboratorium, co daje gwarancję skutecznie przeprowadzonego badania. Wykrywalność na poziomie wyższym niż 99% brzmi przekonywująco. Badanie zalecane jest dla kobiet: które mają trzydzieści pięć lat albo więcej, ze stwierdzonymi zaburzeniami chromosomów u siebie lub w rodzinie, jak i u takich, u których pozostałe badania przesiewowe były już wykonywane w pierwszym trymestrze i podały wysokie ryzyko aneuploidii. Test NIFTY może wykrywać zaburzenia genetyczne jakie spowodowane są nadmiarem albo brakiem wiadomości genetycznych w DNA dziecka. Częstotliwość występowania trisomii płodu jest związana z wiekiem matki.